Moje zainteresowania badawcze dotyczą polskiej i rosyjskiej literatury i kultury XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskich i rosyjskich bardów.

Publikacje

 1. Сфера культуры как место сопротивления тоталитаризму в песенном творчестве Александра Галича, w: „Studenckie Zeszyty Naukowe”, 2012, nr 1 (18).
 2. Obraz ojczyzny w poezji Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, 2012, nr 3 (20), s. 7-32..
 3. Защита христианских ценностей в песенном творчестве Александра Галича, „Slavia Orientalis”, 2012, Tom LXI, nr 4, s. 429-446.
 4. Ikoniczność w pieśni Aleksandra Galicza „Legenda o tytoniu”, w: Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Tabakowska, N. Palich, A. Nowakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 85-91.
 5. Motywy Biblijne i mitologiczne w pieśniach Aleksandra Galicza, w: Źródła Humanistyki Europejskiej, red. K. Korus, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 231-246.
 6. Różne aspekty humoru w twórczości bardów: Aleksandra Galicza, Jacka Kleyffa, Bułata Okudżawy i Jana Kelusa, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 2013, nr 8, s. 99-117.
 7. Rola i miejsce barda w pieśni autorskiej Aleksandra Galicza i Jana Krzysztofa Kelusa, „Slavia Orientalis”, 2015, nr 4, s. 745-767.
 8. Doświadczenie emigracji w poezji Josifa Brodskiego, „Przekładaniec”, 2015, nr 30, s. 57-72.
 9. Chaos i kosmos w poezji Josifa Brodskiego, „Slavia Orientalis”, 2016, nr 3, s. 523-538.
 10. Groteskowa wizja rzeczywistości w pieśniach Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego, w: HistoRisus, Historie śmiechu / śmiech [w] historii, red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff, A. Bemben, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 11. Ideał barda w twórczości pieśniarskiej Bułata Okudżawy i Jacka Kleyffa, „Przegląd Rusycystyczny”, 2016, nr 1 (153), s. 44-60.

Referaty

 1. Zachód jako Inny w pieśniach Włodzimierza Wysockiego, na ogólnopolskiej konferencji dla pracowników naukowych i doktorantów: Zachód  oczami Wschodu: fuzja światów – dyfuzja kultury, 25-27.05.2012 Kraków, Zakład Psychologii Religii, Instytut Religioznawstwa UJ.
 2. Bard – buntownik, przewodnik w pieśniach Jacka Kaczmarskiego i Włodzimierza Wysockiego, na konferencji Kaczmarski po dekadzie. Recepcja, kontynuacje, wspomnienia, Kraków, 17 października 2014.
 3. Doświadczenie emigracji w poezji Josifa Brodskiego, na międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Wrócić tam, gdzie nie było się dwadzieścia lat – Josifa Brodskiego powroty z historii, 6-8.12.2013 Kraków, Instytut Polonistyki UJ.
 4. „Filozofia buntu” Alberta Camusa w pieśniach Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego, na międzynarodowej konferencji naukowej: Polska – Rosja w sferze kultury i religii, Kraków, 10-11 października 2014 r.
 5. Groteskowa wizja rzeczywistości w pieśniach Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego, na międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: HistoRISUS Histories of Laughter / Śmiech [w] historii, Sosnowiec, 21-22.11.2014.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com